ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

              1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว สามารถชำะค่าค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามแบบที่เลือก ผ่านช่องทาง ดังนี้
                            ชำระผ่านบัญชีธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอุตรา
                            ชื่อบัญชี : ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม
                            เลขที่บัญชี : 297-0-33591-3