ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในศูนย์การเรียน สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พ.ค.2566 
นายชัชวาลย์  บุตรทอง
นายกสมาคม สกรส.
ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน
ข่าวสารการศึกษา แบ่งปันการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ นวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยีการเรียนรู้
ข่าวเด่น รางวัลและความภาคภูมิใจ ประชุมสัมมนา/กิจกรรมของศูนย์การเรียน ภาพข่าว ข่าวรับสมัครงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกาศอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน "ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 (อ่านต่อ)

ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 ถึง 10 พฤษภาคม 2566 (อ่านต่อ)

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง